W dniach 28-29 września 2015 r. w Lublinie odbył się Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy – Lublin 2015, poświęcony bezpieczeństwu narodowemu i gospodaczemu Polski. Szczyt objęty został Patronatem Honorowym przez Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Skarbu Państwa, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Urząd Regulacji Energetyki, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Lublinie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Miasto Lublin oraz Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Temat przewodni Szczytu brzmiał:
 

PAŃSTWO - GOSPODARKA - BEZPIECZEŃSTWO
POLSKIE BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE I GOSPODARCZE

 
W ramach tegorocznych debat udział wzięli:
 
 
 
 
Oficjalne otwarcie Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego - Lublin 2015:
 
Krzysztof Karaś – Prezes ECB
Sławomir Sosnowski - Marszałek Województwa Lubelskiego
Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
 
 
 
 
Kształtowanie polityki bezpieczeństwa państwa Polskiego w aktualnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej
 
Prelegenci: prof. dr hab. Jarosław Gryz -  Akademia Obrony Narodowej; Mariusz Haładyj - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki; Włodzimierz Karpiński – Poseł na Sejm RP, b. Minister Skarbu Państwa, b. Przewodniczący Komisji ds. Służb Specjalnych; Marceli Niezgoda - Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju; płk Piotr Potejko – Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego; Janusz Skulich – Dyrektor, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; dr Przemysław Zaleski – Ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki.
 
Moderator: Jacek Socha – Wiceprezes PwC.
 
 
 
 
Przyszłość polskiego przemysłu zbrojeniowego a bezpieczeństwo narodowe
 
Prelegenci: płk dypl. Piotr Chudzik - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie;Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu, WSK PZL-Świdnik S.A.; prof. dr hab. Stanisław Koziej - Akademia Obrony Narodowej; Sławomir Kułakowski - Prezes Zarządu, Polska Izba Producentów na rzecz Obronności Kraju; Konrad Raczyński - Dyrektor ds. Handlowych, Enigma Systemy Ochrony informacji; Marek Wośko - Prezes Zarządu MAW Telecom Intl S.A., Komitet Przemysłowy Stowarzyszenia Euroatlantyckiego.
 
Moderator: dr Filip Elżanowski - Partner, Kancelaria Elżanowski, Cherka & Wąsowski.
 
 
 
 
Realizacja strategii w kluczowych spółkach jako gwarant realizacji priorytetów polityki bezpieczeństwa - infrastruktura krytyczna
 
Prelegenci: Jerzy Jan Jóźkowiak - Prezes Zarządu, Poczta Polska S.A.; Dariusz Kacprzyk – Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego; Dariusz Marzec – Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.; Włodzimierz Mucha – Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.; Janusz Skulich – Dyrektor, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa; Tomasz Szubiela - Dyrektor Zarzadzający, Polskie LNG S.A.
 
Moderator: dr Paweł Grzejszczak - Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka.
 
 
 
 
Rola przemysłu chemicznego w kształtowaniu bezpieczeństwa gospodarczego Państwa
 
Prelegenci: Maciej Barycki - Prezes Zarządu,  Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o.; Marek Jagieła - Dyrektor Działu Chemii Przemysłowej oraz Tworzyw Sztucznych, BASF Polska Sp. z o.o.; Artur Kopeć - Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.; dr Andrzej Sikora - Prezes Instytutu Studiów Energetycznych; Arkadiusz Świerczewski - Dyrektor Biura Projektów Innowacyjnych, PKN ORLEN S.A.
 
Moderator: Tomasz Zieliński - Prezes, Polska Izba Przemysłu Chemicznego.
 
 
 
 
Polityka bezpieczeństwa w polskich miastach przyszłości
 
Prelegenci: Mieczysław Borowski – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego; Krzysztof Kosterski - Zastępca Dyrektora Handlowego, Enigma Systemy Ochrony Informacji; Krzysztof Hetman – Poseł do Parlamentu Europejskiego; Jacek Łukaszewski - Prezes Zarządu, Schneider Electric Polska; Grzegorz Malec - Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie; Artur Różycki - Prezes RoundTable Society; Mariusz Sokołowski - b. Rzecznik Komendanta Głównego Policji; Mariusz Turski – Prezes Zarządu, AIP Seed Capital Sp. z o. o.; Artur Szymczyk - Zastępca Prezydenta Miasta Lublin.
 
Moderator: Bartosz Soroczyński - Vice President, Lighting Systems, Central & Eastern Europe, Philips.
 
 
 
 
Bezpieczeństwo sektora rolno-spożywczego w Polsce bezpieczeństwem gospodarczym kraju
 
Prelegenci: Edward Bajko – Prezes Zarządu, Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK; Krzysztof Borkowski – Prezes, Zakład Mięsny Mościbrody Sp z o.o, Poseł na Sejm RP; Witold Choiński - Związek Polskie Mięso ; Andrzej Gantner - Dyrektor Polskiej Federacji Producentów Żywności; prof. dr hab. Andrzej Kowalski - Dyrektor  Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Mirosław Maliszewski – Prezes, Związek Sadowników RP, Poseł na Sejm RP; Adam Rychliczek - Dyrektor Oddziału Terenowego w Lublinie, Agencja Rynku Rolnego; Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego; Bronisław Wesołowski – Prezes Zarządu Głównego, Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego.
 
Moderator: Beata Drewnowska - Dziennikarka Dziennika "Rzeczpospolita".
 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo środowiskowe i ekologiczne
 
Prelegenci: Jerzy Kuliński - Główny Inspektor Ochrony Środowiska; Łukasz Piechowiak - Główny Ekonomista Bankier.pl; Jan Wiater - Ekspert, NFOŚiGW; Piotr Woźniak – b. Minister Gospodarki, b. Wiceminister Środowiska i Główny Geolog Kraju; ks. prof. Stanisław Zięba - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 
Moderator: Barbara Koszułap -  Zastępca Dyrektora Biuro Relacji Miedzynarodowych Grupa LOTOS S.A.
 
 
 
 
Kapitał Ludzki w Polsce wschodniej - jak zatrzymać migrację talentów z makroregionu?
 
Prelegenci: Leszek Czech – Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej PARP; Wiktor Doktór – Prezes Fundacji ProProgressio; Tomasz Małecki – Prezes Zarządu, Lubelski Park Naukowo Technologiczny; Marek Okularczyk – IBM Polska; Artur Palac – Dyrektor Delivery Center Sii w Lublinie; Prof. Urszula Paprocka-Piotrowska – Prorektor, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
 
Moderator: Maciej Maniecki - Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny.
 
 
 
 
Czy Lublin może być kołem zamachowym gospodarki Polski wschodniej?
 
Prelegenci: Tomasz Bembenek - Dyrektor oddziału lubelskiego BGK; Robert Bronisz – Dyrektor Zakładu, ABM Greiffenberger Polska; prof. Kazimierz Głowniak - Prorektor ds. Nauki Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Członek Senackiej Komisji Współpracy z Zagranicą oraz Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Aparatury; Artur Habza – Dyrektor Departamentu Gospodarki i Innowacji, Urząd Marszałkowski w Lublinie; Jan Kidaj – Prezes Zarządu, Aliplast Sp. z o.o.; Krzysztof Krystowski – Prezes Agusta Westland; Robert Mościcki - Dyrektor, COMARCH S.A. Oddział Lublin; Piotr Romańczuk – Wiceprezes Lubella Sp. z o.o. Sp.k. Prof. Mirosław Wendeker – Katedra Termodynamiki, Mechaniki Płynów i Napędów Lotniczych, Politechnika Lubelska
 
Moderator: Mariusz Sagan - Dyrektor Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin.
 
 
 
Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych:
 
Partner
 
SponsorGospodarz Panelu
Infrastruktura Krytyczna
Gospodarz Panelu
Bezpieczeństwo Militarne
Gospodarz Panelu
Bezpieczeństwo w Polskich Miastach Przyszłości
 
OrganizatorWspółorganizatorGospodarz Panelu
Bezpieczeństwo Chemiczne
 
Współpraca
 
Główny Patronat MedialnyPatronat Medialny